Vysoká energetická náročnosť budov a neustále sa zvyšujúci rast cien palív a tepla nabáda k hľadaniu nových riešení ako zefektívniť a znížiť spotrebu energií. My tieto riešenia poznáme, a realizujeme ich.

Zabezpečujeme prefinancovanie výstavby zdrojov tepla a ich stálu prevádzku.

Poskytneme Vám konzultačnú a poradenskú činnosť pri zefektívnení spotreby energií, vypracovávame návrh a realizujeme montáž regulačnej techniky, taktiež zabezpečujeme  hydraulické   vyregulovanie   sústav  ústredného  kúrenia   s   návrhom  a inštaláciou termostatických ventilov, komplexné riadenie budov IRC, ekvitermickú reguláciu vykurovacej sústavy, viaczónové riadenie kotolní a kotlových zostáv a pod.. 

Modernizujeme  vykurovacie  systémy ,  projektovanie ,  dodávky  a  montáž   meracej  a  regulačnej  techniky ,  optimalizujeme  dodávku   tepelnej  energie  pre  vykurovanie  a prípravu teplej úžitkovej vody, správu a obsluhu tepelnotechnických zariadení. 

                                                                                              

                                                                                               Ing. Jozef Bubica

                                                                                               konateľ spoločnosti

Naša spoločnosť vznikla za účelom zabezpečenia komplexných činností v oblasti tepelnej energetiky

 

Vítajte na našich stránkach

 

 

   
 

      O nás

      Naše služby

      Podporované technológie

      Meranie a regulácie

      Referencie

      Certifikáty

      Kontakt

 

 
 

   
 
 
Domov O nás  Naše služby   Podporované technológie  Meranie a regulácie   Referencie  Certifikáty  Kontakt